Blog
13.03.2012
V čase, keď som vyrastal, bol typickým hrdinom našich čias Winnetou. Ten, ktorý bojoval za dobro,...
26.02.2012
Ako súčasný konzultant pre efektívny manažment ľudských zdrojov aorganizácie firiem a bývalý Country manager minimálne...
05.02.2012
Rád by som si z definície pojmu predátor zobral tú pozitívnu stránku a pozeral na...
05.02.2012
V predvolebnom čase sa ani kandidáti jednej strany nemusia rozprávať. Sú totiž konkurenti. A keď...
Späť na

Rovnaké šance = rovnaká zodpovednosť Pridané: 10.01.2012

Povzdych "ten sa vedel narodiť" nepatrí, podľa môjho názoru, do civilizovanej Európy. Rovnosť šancí treba doplniť o rovnosť zodpovednosti. Keď niekto požaduje plnenie svojich práv, mal by počítať aj s naplnením svojej zodpovednosti, ktorá s tým súvisí.

Moje návrhy sú:

 • zmena prerozdeľovania daní v prospech miest a obcí
 • zvýhodniť zamestnávanie seniorov (ľudí nad 55 rokov) - bez straty dôchodku
 • zvýhodniť zamestnávanie mamičiek na materskej a rodičovskej dovolenke - bez straty príspevku
 • potrebuješ podporu od štátu = plň si svoje povinnosti
 • verejná výstraha - zverejnenie registra "skrachovaných" štatutárov
 • povinné verejnoprospešné práce pre väzňov

Poďme sa na to pozrieť bližšie: 

 • zmena prerozdeľovania daní v prospech miest a obcí
  • centralizácia správy využívania daní dáva väčší priestor veľkej korupcii, vplyvu centrál politických strán na regióny a istú mieru "dohľadu" nad lojálnosťou regionálnych a samosprávnych orgánov
  • viac peňazí pre mestá a obce znamená:
   • lepšiu údržbu lokálnych komunikácií
   • okamžitú reakciu pri živelných pohromách
   • viac peňazí na aktiváciu ľudí bez práce priamo samosprávami
   • zvýšenie kvality života v obciach a mestách podľa kvality starostu, primátora a zastupiteľstva
   • rovnosť šancí pre všetky obce a mestá bez ohľadu na politickú príslušnosť 
 • zvýhodniť zamestnávanie seniorov (ľudí nad 55 rokov) - bez straty dôchodku
  • jednoduchým modelom, podobným zamestnávaniu hendikepovaných spoluobčanov, môžeme dosiahnuť:
   • využitie skúseností a znalostí seniorov
   • udržanie sociálnych kontaktov seniorov
   • udržanie finančnej úrovne seniorov
   • zníženie záťaže štátu spojenej s nepracujúcimi seniormi
  • ako?
   • stanoviť limit na počet zamestnaných seniorov v pomere ku počtu zamestnancov
   • ak limit nie je dodržaný, firma platí "odvod" navyše štátu
   • zamestnanie seniorov je možné nahradiť objednaním služieb u "špecializovaných seniorských podnikov"
   • z vybratých peňazí môže štát financovať:
    • rekvalifikáciu seniorov
    • kultúrne poukazy pre seniorov
    • sociálne služby pre seniorov prostreníctvom obcí a miest
    • a podobne
  • umožnime súbeh poberania predčasného dôchodku, dôchodku a zárobkovej činnosti v rámci dobre premyslených pravidiel
 • zvýhodniť zamestnávanie mamičiek na materskej a rodičovskej dovolenke - bez straty príspevku
  • umožnime súbeh materskej alebo rodičovskej dovolenky a príspevkov so zárobkovou činnosťou mladých mamičiek
  • pri presiahnutí mesačného zárobku vo výške minimálnej mzdy môže byť príspevok štátu pomerne krátený
 • potrebuješ podporu od štátu = plň si svoje povinnosti
 • verejná výstraha - zverejnenie registra "skrachovaných" štatutárov
  • vytvorenie verejne prístupnej databázy, pravidelne aktualizovanej, obsahujúcej mená štatutárov skrachovaných firiem, platobne neschopných firiem a firiem v konkurze
  • je na zváženie zverejnenie aj štruktúry majiteľov takých firiem
 • povinné verejnoprospešné práce pre väzňov
  • odľahčime tým naše verejné výdavky
  • spravme naše mestá a obce krajšie a príjemnejšie pre život

Veľmi rád odpoviem na akékoľvek vaše otázky.


Boris Lukáč Váš budúci poslanec

Potrebujeme pravicovej politike vrátiť slušnosť, vážnosť, zrozumiteľnosť a dôveryhodnosť v očiach našich občanov, inak sa rýchlo blížime k novému februáru 1948.

Kontakt
V prápade otázok ma môžete kontaktovať cez kontaktný formulár.

znakov do konca.
antiSpam [nový kód]